4Pomorskie

Gepardy Biznesu 2018 z siedzibą w Rumi

Spośród 51 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe zbadał Instytutu Europejskiego Biznesu, tytuł Gepard Biznesu 2018 uzyskało 39 firm z siedzibą w Rumi, bo rozwijały się szybko, a średnia z dynamik zysku i przychodów była wyższa niż 10 proc.

Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Przez trzynaście lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy przedsiębiorstw i kilkuset banków działających w Polsce.

Przedstawiamy ranking firm według dynamik zysku i przychodów.

Do analizy zostały wybrane te firmy, które w 2016 miały minimum 100 tys. złotych przychodów netto, wykazały zysk netto powyżej 1 tys. zł.

Instytutu Europejskiego Biznesu policzył też ich wartość rynkową na koniec marca 2017 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Uproszczona metodologia liczenia wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, opisana jest poniżej rankingu. Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepard Biznesu 2018 publicznie na wszystkich nośnikach.


Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepard Biznesu 2018 publicznie na wszystkich nośnikach.

Płatne są logo Gepard Biznesu 2018 oraz dyplomy i statuetki dla wyróżnionych firm i ich pracowników. Prosimy więc nie kopiować z Internetu dla celów marketingowych wizerunku Geparda Biznesu, gdyż zdjęcia chronione są prawami autorskimi i znakiem towarowym zarejestrowanym w 28 krajach Unii Europejskiej.

Gepardy Biznesu 2018 z siedzibą w Rumi
Lp. Nazwa firmy Średnia z dynamik zysku i przychodów od 2015 r. do 2016 r. w proc. Wartość rynkowa firmy w marcu 2017 r. w tys. zł
1 Avalon Foods Sp. z o.o. 2990,8 24296
2 Wełnicki Sp. z o.o. 1912,7 466
3 Lux-Mal Sp. z o.o. 930,3 682
4 Biuro Doradztwa Gospodarczego HM Spółka z o.o. 724,3 6497
5 SENIOR Sp. z o.o. 467 750
6 MEBLOMAK Sp. z o.o. 240,1 25339
7 Salubre Sp. z o.o. 233,4 2117
8 Adro Adam Rymarski, Jolanta Darznik sp. j. 156,4 48012
9 Maluch Mieszkaniowa Spółdzielnia Młodzieżowa 139 2539
10 Windows 2000 E. Domaszk, E. Główczewski sp.j. 111,6 5563
11 Reincon Sp. z o.o. 110,2 4201
12 KFI Sp. z o.o. 96,7 399
13 Ballenic Sp. z o.o. 93,4 829
14 Ground Sp. z o.o. 91,7 1256
15 Radiologica Net Pytlewski & Ryterski sp.j. 58,2 11882
16 INHAUS Sp. z o.o. S.K. 57,5 13323
17 Messis Ertel Spółka Komandytowa 50,3 19231
18 Rato Industrial Solutions Sp. z o.o. S.K. 50,3 23902
19 Przedsiębiorstwo Uslugowe Gaś-Poż Sp. z o.o. 50,3 3341
20 Celtrans Sp. z o.o. 45,5 4373
21 ALUCOLOR Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Szwedzko – Polskie 39,6 10634
22 Przeds. Usług Komunalnych Sp. z o.o. 38,9 6392
23 Przedsiębiorstwo Usługowe Abraham Sp. z o.o. 36,4 2551
24 GLG Sp. z o.o. 32,3 19958
25 Dworek Admirał Sp. z o.o. 31,4 5218
26 Loxy Poland Sp. z o.o. 30,3 29313
27 Viskar Sp. z o.o. 27,3 2118
28 Remontowa LNG Systems Sp. z o.o. 26,5 14707
29 Hotel FALTOM Tomasz Falkowski 24,6 59264
30 Kadam Sp. z o.o. 23,7 128
31 Apteka Starowiejska S.J. Stefan Wolniewicz Filip Wolniewicz Ewa Wolniewicz Kamila Wolniewicz 22 13743
32 KM Sp. z o.o. 19,3 810
33 Panaceum Sp. z o.o. 18,2 6587
34 Kambud II Sp. z o.o. 16,8 3562
35 Solsquare Sp. z o.o. 14,9 42
36 BOB – ROLLO Sp. z o.o. 14,8 8636
37 Antamion Sp. z o.o. 13,8 1776
38 Lewiatan Północ Sp. z o.o. 11,9 5976
39 Spółdzielnia Mieszkaniowa Informatyk 11,5 1956

źródło: Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez wywiadownie handlowe.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto firmy spełniające następujące warunki:
1. Dostępne w KRS dane finansowe za lata 2015-2016,
2. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż 100 tys. zł w 2016 roku,
3. Zysk netto w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.
4. Kapitał własny w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.

Metodologia liczenia wartości rynkowej
Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej
W końcu marcu 2017 r.: C/Z: 20,1, a C/WK: 1,34.
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z marca 2017 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2017 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2016 r. i wskaźnika C/Z w końcu marca 2017 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2016 r. i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2017 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2017.

To bardzo uproszczona metoda liczenia wartości rynkowej firm. Instytut Europejskiego Biznesu nie ponosi odpowiedzialności za jej wykorzystywanie w działalności inwestycyjnej czy gospodarczej.

Featured image by Ralph.ralphPraca własna, CC BY-SA 4.0, Link