4Pomorskie

Gepardy Biznesu 2018 z siedzibą we Wejherowie

Spośród 51 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe zbadał Instytutu Europejskiego Biznesu, tytuł Gepard Biznesu 2018 uzyskało 39 firm z siedzibą we Wejherowie, bo rozwijały się szybko, a średnia z dynamik zysku i przychodów była wyższa niż 10 proc.

Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Przez trzynaście lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy przedsiębiorstw i kilkuset banków działających w Polsce.

Przedstawiamy ranking firm według dynamik zysku i przychodów.

Do analizy zostały wybrane te firmy, które w 2016 miały minimum 100 tys. złotych przychodów netto, wykazały zysk netto powyżej 1 tys. zł.

Instytutu Europejskiego Biznesu policzył też ich wartość rynkową na koniec marca 2017 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Uproszczona metodologia liczenia wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, opisana jest poniżej rankingu. Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepard Biznesu 2018 publicznie na wszystkich nośnikach.


Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepard Biznesu 2018 publicznie na wszystkich nośnikach.

Płatne są logo Gepard Biznesu 2018 oraz dyplomy i statuetki dla wyróżnionych firm i ich pracowników. Prosimy więc nie kopiować z Internetu dla celów marketingowych wizerunku Geparda Biznesu, gdyż zdjęcia chronione są prawami autorskimi i znakiem towarowym zarejestrowanym w 28 krajach Unii Europejskiej.

Gepardy Biznesu 2018 z siedzibą we Wejherowie
Lp. Nazwa firmy Średnia z dynamik zysku i przychodów od 2015 r. do 2016 r. w proc. Wartość rynkowa firmy w marcu 2017 r. w tys. zł
1 Wejher Park Sp. z o.o. S.K. 25108 7927
2 MKN Group Sp. z o.o. 535,8 1168
3 Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie Sp. z o.o. 474 11156
4 Fit-Med. Sp. z o.o. 458,3 51
5 Chopin Telewizja Kablowa Sp. z o.o. 245 14999
6 EX Lege Sp. z o.o. 232,7 328
7 Eurocontract Sp. z o.o. 228,7 662
8 MKPM Sp. z o.o. 195,4 1550
9 Scanwork Sp. z o.o. 192,1 5684
10 Plichta Sp. z o.o. 156 2025
11 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Abat Andrzej Janus Roman Chocholski S.J. 122,8 3418
12 Plichta S. J. 104,3 80255
13 Wejmar Sp. z o.o. 98,6 6250
14 Plichta Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 94 196515
15 Eltorbud Sp. z o.o. S.K. 80,3 619
16 Eura – Tech Sp. z o.o. 77,6 12888
17 PC Invest Sp. z o.o., S.K. 73,3 25268
18 TEXTEL Sp. z o.o. PPUiH 71,2 8750
19 Hard Bruk Inwestycje Sp. z o.o. 63,5 2543
20 Biuro Usług Księgowych Finans-Buk – Sp. z o.o. 62,1 506
21 Agencja Reklamowa Mana Sp. z o.o. 59,9 909
22 Proal Ltd Sp. z o.o. 55,4 647
23 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Bedama Sp. z o.o. 40,6 308
24 Biuro Rachunkowości Perfekta Sp. z o.o. 40 1625
25 Art- Rol Sp. z o.o. 37,5 828
26 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Fuks Zadrowscy sp.j. 31,2 6803
27 Pastada Sp. z o.o. 31,2 1470
28 DELKOM 2000 Sp. z o.o. 28 10011
29 Energetyk Spółdzielnia Mieszkaniowa 27,3 12733
30 Elzit Sp. z o.o. 26,3 1108
31 Semerling Security Sp. z o.o. 25,1 1574
32 Mak Zbigniew Kwidziński i Maciej Węsierski sp.j. 24,5 2527
33 Ger Sp. z o.o. 21,4 734
34 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Cal-Instal Janusz Stenke – S.j. 21 3475
35 Kornix Forest Sp. z o.o. 18 24395
36 Wejherowska Spółdzielnia Mieszkaniowa 17,3 55259
37 Rental Space Sp. z o.o. 12,3 1004
38 Rotor S.J. Przedsiębiorstwo Handlowe Paweł Hapaniuk & Leszek Glaza 12,1 16184
39 GRAAL S.A. 12 474085

źródło: Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez wywiadownie handlowe.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto firmy spełniające następujące warunki:
1. Dostępne w KRS dane finansowe za lata 2015-2016,
2. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż 100 tys. zł w 2016 roku,
3. Zysk netto w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.
4. Kapitał własny w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.

Metodologia liczenia wartości rynkowej
Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej
W końcu marcu 2017 r.: C/Z: 20,1, a C/WK: 1,34.
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z marca 2017 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2017 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2016 r. i wskaźnika C/Z w końcu marca 2017 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2016 r. i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2017 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2017.

To bardzo uproszczona metoda liczenia wartości rynkowej firm. Instytut Europejskiego Biznesu nie ponosi odpowiedzialności za jej wykorzystywanie w działalności inwestycyjnej czy gospodarczej.

Featured image by RivenPraca własna, CC BY-SA 3.0, Link