4Pomorskie

Gepardy Biznesu 2018 z siedzibą w Tczewie

Spośród 51 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe zbadał Instytutu Europejskiego Biznesu, tytuł Gepard Biznesu 2018 uzyskało 40 firm z siedzibą w Tczewie, bo rozwijały się szybko, a średnia z dynamik zysku i przychodów była wyższa niż 10 proc.

Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Przez trzynaście lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy przedsiębiorstw i kilkuset banków działających w Polsce.

Przedstawiamy ranking firm według dynamik zysku i przychodów.

Do analizy zostały wybrane te firmy, które w 2016 miały minimum 100 tys. złotych przychodów netto, wykazały zysk netto powyżej 1 tys. zł.

Instytutu Europejskiego Biznesu policzył też ich wartość rynkową na koniec marca 2017 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Uproszczona metodologia liczenia wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, opisana jest poniżej rankingu. Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepard Biznesu 2018 publicznie na wszystkich nośnikach.


Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepard Biznesu 2018 publicznie na wszystkich nośnikach.

Płatne są logo Gepard Biznesu 2018 oraz dyplomy i statuetki dla wyróżnionych firm i ich pracowników. Prosimy więc nie kopiować z Internetu dla celów marketingowych wizerunku Geparda Biznesu, gdyż zdjęcia chronione są prawami autorskimi i znakiem towarowym zarejestrowanym w 28 krajach Unii Europejskiej.

Gepardy Biznesu 2018 z siedzibą w Tczewie
Lp. Nazwa firmy Średnia z dynamik zysku i przychodów od 2015 r. do 2016 r. w proc. Wartość rynkowa firmy w marcu 2017 r. w tys. zł
1 Tczewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 11154,8 48791
2 Stewopol Ms Sp. z o.o. S.K. 414,3 11357
3 Green Hills Sp. z o.o. 356,3 689
4 RGZ Sp. z o.o. 209,9 1225
5 M + P Przemysłowe Urządzenia Myjące S.A. 193,9 15716
6 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Medipol Sp. z o.o. 165,5 800
7 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 142,6 36473
8 BUD-INVEST Sp. z o.o. 124,3 4279
9 SD Poland Sp. z o.o. 114,6 69458
10 HSI Tczew Sp. z o.o. 112,8 2936
11 GTMC Sp. z o.o. 109,9 425
12 MEDIX Sp. z o.o. 92,9 5625
13 Przychodnia Rogowscy Sp. z o.o. sp.k. 90,2 21448
14 Metrox – Service Sp. z o.o. 90,1 28204
15 Kesz Rozliczenia Sp. z o.o. 81,8 634
16 JD Plast Sp. z o.o. 73,3 2058
17 PRZEDSIĘBIORSTWO CEM – PYŁ BOGDAN BACZUL, EWA BACZUL Sp.J. 58,6 3577
18 Kanwas Sp. z o.o. 56,5 18664
19 Metrox Plast Sp. z o.o. 55,4 33562
20 ICC Serwis Sp. z o.o. 50 1023
21 Medica Sp. z o.o. 48,6 381
22 OILER S.A. 47,2 29215
23 APATOR METRIX S.A. 45,3 127819
24 Apteka Ustecka Sp. z o.o. 45,1 4349
25 DTB Sp. z o.o. 43,8 5207
26 Elmal Sp. z o.o. 43,3 902
27 Prywatne Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe Robeks Sp. z o.o. 38,4 169
28 Zakład Naprawy Środków Transportu – Roman Polak, Marian Wolbrecht, Cezary Żbik Sp.J. 35,7 7312
29 Huber + Suhner Sp. z o.o. 34,5 25660
30 Kancelaria Geliński Sp. z o.o. 32,8 650
31 Rozeta Sp. z o.o. 32,1 4662
32 Schinwelski I Lubiński Sp. z o.o. 31,9 916
33 GEMALTO Sp. z o.o. 31,7 194731
34 Gospodarstwo Siejnik Sp. z o.o. 30,9 33901
35 Trans Polonia S.A. 24 48224
36 AKU Sp. z o.o. 22,5 36938
37 Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa Panaceum 20,8 637
38 STARBUD Sp. z o.o. 18,5 1606
39 Optykon Sp. z o.o. 13 8417
40 Gardner Aerospace Tczew Sp. z o.o. 12,6 26853

źródło: Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez wywiadownie handlowe.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto firmy spełniające następujące warunki:
1. Dostępne w KRS dane finansowe za lata 2015-2016,
2. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż 100 tys. zł w 2016 roku,
3. Zysk netto w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.
4. Kapitał własny w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.

Metodologia liczenia wartości rynkowej
Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej
W końcu marcu 2017 r.: C/Z: 20,1, a C/WK: 1,34.
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z marca 2017 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2017 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2016 r. i wskaźnika C/Z w końcu marca 2017 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2016 r. i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2017 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2017.

To bardzo uproszczona metoda liczenia wartości rynkowej firm. Instytut Europejskiego Biznesu nie ponosi odpowiedzialności za jej wykorzystywanie w działalności inwestycyjnej czy gospodarczej.

Featured image by Aktron – Own work, CC BY 3.0, Link