Świętokrzyskie

Gepardy Biznesu 2018 z siedzibą w Starachowicach

Spośród 51 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe zbadał Instytutu Europejskiego Biznesu, tytuł Gepard Biznesu 2018 uzyskało 27 firm z siedzibą w Starachowicach, bo rozwijały się szybko, a średnia z dynamik zysku i przychodów była wyższa niż 10 proc.

Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Przez trzynaście lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy przedsiębiorstw i kilkuset banków działających w Polsce.

Przedstawiamy ranking firm według dynamik zysku i przychodów.

Do analizy zostały wybrane te firmy, które w 2016 miały minimum 100 tys. złotych przychodów netto, wykazały zysk netto powyżej 1 tys. zł.

Instytutu Europejskiego Biznesu policzył też ich wartość rynkową na koniec marca 2017 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Uproszczona metodologia liczenia wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, opisana jest poniżej rankingu. Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepard Biznesu 2018 publicznie na wszystkich nośnikach.


Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepard Biznesu 2018 publicznie na wszystkich nośnikach.

Płatne są logo Gepard Biznesu 2018 oraz dyplomy i statuetki dla wyróżnionych firm i ich pracowników. Prosimy więc nie kopiować z Internetu dla celów marketingowych wizerunku Geparda Biznesu, gdyż zdjęcia chronione są prawami autorskimi i znakiem towarowym zarejestrowanym w 28 krajach Unii Europejskiej.

Gepardy Biznesu 2018 z siedzibą w Starachowicach
Lp. Nazwa firmy Średnia z dynamik zysku i przychodów od 2015 r. do 2016 r. w proc. Wartość rynkowa firmy w marcu 2017 r. w tys. zł
1 Cerrad II Sp. z o.o. 925,5 5250
2 Tech Company Sp. z o.o. 198,2 1817
3 Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa WANACJA 160,8 16520
4 Starpress Sp. z o.o. 150,1 1458
5 Instytut Wdrożeń i Technologii Sp. z o.o. 114,9 4609
6 P P U H Perfopol Sp. z o.o. 106,4 43794
7 Eos Logistic Sp. z o.o. 56,6 1566
8 Starpol II Sp. z o.o. 56,1 28966
9 Perfect Starachowice Sp. z o.o. 53,4 6979
10 CERRAD Sp. z o.o. 50,8 400001
11 PERFECT Sp. z o.o. PW 49,4 21494
12 Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Starachowicach 49,2 31586
13 Hurtownia Elektroniczna Lider BogdanmaciągS.J. 42 26037
14 Visus II – Sp. z o.o. 42 4532
15 Solix Sp. z o.o. Sp.K. 40,5 7370
16 Apteka Sp. z o.o. 24,5 1094
17 LSC Communications Poland Sp. z o.o. 23,5 256991
18 Radstar Sp. z o. o. P P H U 22,4 699
19 AMP Partners Sp. z o.o. 18,2 3284
20 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 16,6 81495
21 Promet S.A. 16,3 48932
22 Kalenborn Bazalt Sp. z o.o. 15 33505
23 POLMOZBYT Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Obrotu Samochodami i Częściami Zamiennymi 14,8 6410
24 Zpu Sara Stępień, Wrona, Góra, Ślusarczyk S.J. 13,3 6245
25 Apteka Gawor sp.j. 12,3 5760
26 Grochbud II Sp. z o.o. 11,9 3468
27 M.R.T. Polska Sp. z o.o. 10,7 1733

źródło: Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez wywiadownie handlowe.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto firmy spełniające następujące warunki:
1. Dostępne w KRS dane finansowe za lata 2015-2016,
2. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż 100 tys. zł w 2016 roku,
3. Zysk netto w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.
4. Kapitał własny w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.

Metodologia liczenia wartości rynkowej
Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej
W końcu marcu 2017 r.: C/Z: 20,1, a C/WK: 1,34.
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z marca 2017 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2017 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2016 r. i wskaźnika C/Z w końcu marca 2017 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2016 r. i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2017 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2017.

To bardzo uproszczona metoda liczenia wartości rynkowej firm. Instytut Europejskiego Biznesu nie ponosi odpowiedzialności za jej wykorzystywanie w działalności inwestycyjnej czy gospodarczej.

Featured image by Wojciech DomagałaPraca własna, CC BY-SA 3.0 pl, Link