4Pomorskie

Gepardy Biznesu 2018 z siedzibą w Starogardzie Gdańskim

Spośród 51 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe zbadał Instytutu Europejskiego Biznesu, tytuł Gepard Biznesu 2018 uzyskało 38 firm z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, bo rozwijały się szybko, a średnia z dynamik zysku i przychodów była wyższa niż 10 proc.

Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Przez trzynaście lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy przedsiębiorstw i kilkuset banków działających w Polsce.

Przedstawiamy ranking firm według dynamik zysku i przychodów.

Do analizy zostały wybrane te firmy, które w 2016 miały minimum 100 tys. złotych przychodów netto, wykazały zysk netto powyżej 1 tys. zł.

Instytutu Europejskiego Biznesu policzył też ich wartość rynkową na koniec marca 2017 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Uproszczona metodologia liczenia wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, opisana jest poniżej rankingu. Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepard Biznesu 2018 publicznie na wszystkich nośnikach.


Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepard Biznesu 2018 publicznie na wszystkich nośnikach.

Płatne są logo Gepard Biznesu 2018 oraz dyplomy i statuetki dla wyróżnionych firm i ich pracowników. Prosimy więc nie kopiować z Internetu dla celów marketingowych wizerunku Geparda Biznesu, gdyż zdjęcia chronione są prawami autorskimi i znakiem towarowym zarejestrowanym w 28 krajach Unii Europejskiej.

Gepardy Biznesu 2018 z siedzibą w Starogardzie Gdańskim
Lp. Nazwa firmy Średnia z dynamik zysku i przychodów od 2015 r. do 2016 r. w proc. Wartość rynkowa firmy w marcu 2017 r. w tys. zł
1 Polmed Development Sp. z o.o. 1055,1 8863
2 J-W Sp. z o.o. 1025,2 1753
3 AS Nieruchomości Sp. z o.o. 466,9 2109
4 MK Personel Sp. z o.o. 397,3 2223
5 Eko – Tech Sp. z o.o. 153,4 2855
6 Pestar Sp. z o.o. 138,9 6062
7 SPUTNIK Tomasz Pastwa 115 102554
8 Zatoka Sp. z o.o. S.K.A. 114,2 103709
9 Ravenol Polska Sp. z o.o. 109,9 4878
10 GAMA Sp. z o.o. 102,2 6987
11 Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Broker Sp. z o.o. 84 39653
12 Gregor Plus Sp. z o.o. 79,2 497
13 Asist Sp. z o.o. 58 75138
14 Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Melioracyjnych Ekobud Starogard Sp. z o.o. 57,4 1930
15 Fabryka Mebli Okrętowych FAMOS Sp. z o.o. 57,1 55948
16 Biuro Rachunkowe RK Sp. z o.o. 55,4 771
17 Systemix Sp. z o.o. 55,2 11938
18 Kancelarie Doradców Prawnych I Inwestycyjnych Fact Sp. z o.o. 53,5 78
19 Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Stary Las Sp. z o.o. 47,4 25743
20 Lux – Pak Sp. z o.o. 45,2 6569
21 Mikron J.V. Sp. z o.o. 43,9 2273
22 Gillmet Sp. z o.o. 37,2 24114
23 Adamowscy Sp. z o.o. 37,2 8877
24 AQ Wiring Systems STG Sp. z o.o. 36,8 30112
25 Polmet Sp. z o.o. 34 3499
26 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji STAR-WIK Sp. z o.o. 26,8 35250
27 Towarzystwo Inwestycyjne Inwest Sp. z o.o. – Spółka Komandytowa 24,3 4669
28 Kociewskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 23,6 5926
29 Akomex Sp. z o.o. 23 181122
30 PAKTAINER Sp. z o.o. 22,9 14245
31 TK Medica Sp. z o.o. 21,4 7501
32 EKOOPAŁ Ossowski, Stenka – S.J. 20,9 12706
33 Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Wierzyca Sp. z o.o. 18,4 1278
34 Elektrociepłownia Starogard Sp. z o.o. 17,3 36428
35 Termal Sp. z o.o. 15,6 1873
36 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe HADM Mieczysław Gramatowski 14,2 24044
37 Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe Bekas Sp. z o.o. 13 536
38 PPH TOMAX Beata Sakowicz Maciej Tuszyński S.J. 10,2 5597

źródło: Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez wywiadownie handlowe.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto firmy spełniające następujące warunki:
1. Dostępne w KRS dane finansowe za lata 2015-2016,
2. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż 100 tys. zł w 2016 roku,
3. Zysk netto w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.
4. Kapitał własny w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.

Metodologia liczenia wartości rynkowej
Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej
W końcu marcu 2017 r.: C/Z: 20,1, a C/WK: 1,34.
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z marca 2017 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2017 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2016 r. i wskaźnika C/Z w końcu marca 2017 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2016 r. i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2017 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2017.

To bardzo uproszczona metoda liczenia wartości rynkowej firm. Instytut Europejskiego Biznesu nie ponosi odpowiedzialności za jej wykorzystywanie w działalności inwestycyjnej czy gospodarczej.

Featured image by PolimerekPraca własna, CC BY-SA 3.0, Link