Kategoria: Zachodniopomorskie

Udana Konferencja Lokalnego Biznesu Województwa Zachodniopomorskiego

W Konferencji Lokalnego Biznesu Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie 19 maja 2010 r. w Sali Sesyjnej Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego wzięło udział 40 osób – prezesów dynamicznych i efektywnych firm, dynamicznych i  przyjaznych biznesowi banków spółdzielczych oraz wójtów gmin, burmistrzów miast i starostów powiatów przyjaznych biznesowi.

Read more

Spore nadzieje wiążemy z klastrami

Klastry tworzone są w ramach regionalnego systemu innowacji. Projekty te prowadzą dwie uczelnie. Zaangażowane są w nie również Park Przemysłowy w Policach, Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego, Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego ze Szczecina i Północna Izba Gospodarcza", mówi Władysław Husejko, marszałek województwa zachodniopomorskiego.

Read more